Hà Nội: Hoài Đức lên quận vào năm 2020, được huy động vốn từ đất đai

Hà Nội: Hoài Đức lên quận vào năm 2020, được huy động vốn từ đất đai

Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành phối hợp với huyện Hoài Đức đề xuất cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn đầu tư tại chỗ từ tiềm năng đất đai trên địa bàn thông qua việc đấu thầu, đấu giá theo quy định và cơ chế điều tiết tiền sử dụng đất một cách hợp lý.


Hà Nội sẽ có thêm một quận từ năm 2020.


UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội làm Trưởng Ban chỉ đạo.


Theo quyết định vừa phê duyệt, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chương trình, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc thực hiện các giải pháp để huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan trung ương, thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhân dân… tập trung thực hiện được các dự án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức được xác định trong đề án, đảm bảo đến năm 2020 đạt được các tiêu chí thành lập quận.


Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020. Ban cán sự đảng UBND Thành phố được giao thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo việc tổ chức triển khai đề án.


Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đề án trên cần đặc biệt tập trung hoàn thiện việc quy hoạch xây dựng, ưu tiên thúc đẩy sớm hoàn thành 8 chỉ tiêu chưa đạt; các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.


Đặc biệt, đề án cần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Thành phố cũng yêu cần yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng đô thị.


Để có đủ nguồn lực thực hiện đề án, TP. Hà Nội chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với huyện Hoài Đức đề xuất cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn đầu tư tại chỗ từ tiềm năng đất đai trên địa bàn thông qua việc đấu thầu, đấu giá theo quy định và cơ chế điều tiết tiền sử dụng đất một cách hợp lý.


Về việc bảo đảm tiến độ, TP. Hà Nội cần nghiên cứu, xem xét đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho huyện Hoài Đức thực hiện các thủ tục liên quan đến phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư công và phê duyệt chủ trương đầu tư cũng như quyết định đầu tư các dự án đầu tư công, nhất là các dự án về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội.


Cùng với Hoài Đức, UBND thành phố đã nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, báo cáo Thành ủy để tổng hợp, trình Bộ Chính trị; Hoàn thiện các đề án xây dựng các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì thành quận vào năm 2020.


Theo Thu Trang

Trong vòng 3 năm, Hà Nội đã xây dựng mới trên 8,8 triệu m2 sàn nhà ở

Trong vòng 3 năm, Hà Nội đã xây dựng mới trên 8,8 triệu m2 sàn nhà ở

Chiều 6/8, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.


Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở xây dựng mới là 6.220.861 m2 sàn Nhà ở xã hội.


Trong đó, 976.992 m2 sàn nhà ở sinh viên; 567.539 m2 sàn nhà ở công nhân; 4.676.330 m2 nhà ở thu nhập thấp; 1.200.000 m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư; 20.418.000 m2 sàn nhà ở thương mại.


Chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người toàn Thành phố là 26,3 m2/người, (khu vực đô thị đạt 29,1 m2/người; khu vực nông thôn đạt 22,1m2/ người). Đồng thời, phấn đấu chất lượng công trình nhà ở kiên cố toàn thành phố lên 91,2%, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà đơn sơ.


Ảnh minh hoạ.


Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2016-2018, toàn Thành phố đã đầu tư xây dựng mới nhà ở theo dự án khoảng 8.803.602 m2 sàn, khoảng 77.524 căn (trong đó: 74.851 căn hộ chung cư và 168 phòng cho sinh viên, 2.673 căn nhà ở thấp tầng) đáp ứng cho khoảng 310.100 người dân Thủ đô có nhà ở mới và khoảng 2.016 sinh viên thuê ở.


Thành phố đã có bước đột phá về giải pháp giải quyết nhu cầu về quỹ nhà phục vụ nhu cầu tái định cư GPMB các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm.


Cụ thể, UBND Thành phố đã chủ động đề xuất Thành ủy, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện cơ chế chính sách đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại tạo lập quỹ nhà tái định cư.


Hiện, Thành phố đã có quỹ hỗ trợ, đầu tư phát triển Nhà ở xã hội từ nguồn tiền thu được tại các dự án nhà ở thương mại thực hiện theo phương thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở của dự án để phát triển Nhà ở xã hội (hiện đã có 2.050,67 tỉ đồng nộp ngân sách để phát triển Nhà ở xã hội).


Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND TP tập trung đôn đốc chủ đầu tư báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo Luật Đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để Thành phố sớm đầu tư hoàn thành 2.947.978 m2 sàn tại các dự án đang triển khai để bổ sung vào quỹ Nhà ở xã hội của Thành phố giai đoạn 2016-2020.


Đồng thời sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để bổ sung khoảng 1,67 triệu m2 sàn còn thiếu so với Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã được duyệt.


Theo Tâm An

Hà Nội lập đoàn giám sát chương trình nhà ở xã hội tại quận Hà Đông, Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm

Hà Nội lập đoàn giám sát chương trình nhà ở xã hội tại quận Hà Đông, Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm

Hà Nội vừa thành lập Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 và thực hiện kiến nghị của KTNN về chương trình Nhà ở xã hội tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm giai đoạn 2015-2017.


Ảnh minh hoạ.


Theo đó, Đoàn giám sát sẽ xem xét báo cáo của các sở, ngành liên quan và giám sát trực tiếp tại Sở Xây dựng, kết hợp khảo sát thực tế tại một số dự án trên địa bàn Thành phố. Việc giám sát trực tiếp tại các đơn vị dự kiến được tiến hành trong thời gian từ ngày 23 - 30/8/2019.


Đợt giám sát nhằm đánh giá việc chấp hành trong thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố (giai đoạn 2016 - 2020); việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán Chương trình Nhà ở xã hội quận Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm (giai đoạn 2015 - 2017); đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức liên quan. Từ đó đề xuất giải pháp để thực hiện ngày càng hiệu quả chính sách, pháp luật về nhà ở trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.


Trước đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội cho biết, từ năm 2016 đến hết tháng 3/2019, trên địa bàn Thành phố có 147 dự án nhà ở thương mại được quyết định chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 14.196 m2 đất, tổng vốn đầu tư khoảng 390.788 tỉ đồng; 13 dự án Nhà ở xã hội với diện tích khoảng 526.645 m2 đất, tổng vốn đầu tư khoảng 36.041 tỉ đồng; 11 dự án nhà tái định cư với diện tích khoảng 219.169 m2 đất, tổng vốn đầu tư khoảng 19.523 tỉ đồng.


Trong khi đó, có nhiều dự án khu đô thị, khu nhà ở chưa được đầu tư xây dựng đảm bảo đồng bộ, chậm xây dựng công trình trường học, nhà trẻ so với tiến độ xây dựng có trong quy hoạch.


Điển hình như: Khu đô thị Xuân Phương – Viglacera; Khu đô thị Thành phố giao lưu; Khu đô thị Đoàn Ngoại giao; Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh; Dự án khu nhà ở và công trình công cộng tại xã Cổ Nhuế; Khu nhà ở để bán Quang Minh – Vinaconex2,...


Theo Tâm An

Nở rộ dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven đô Hà Nội

Nở rộ dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven đô Hà Nội

Đón xu hướng tìm nơi hưởng thụ cuối tuần của giới trung lưu Hà Nội, nhiều dự án nghỉ dưỡng ở Ba Vì, Lương Sơn dồn dập mở bán.


Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, hơn một năm trước chỉ có vài dự án nghỉ dưỡng khởi động. Nhưng gần đây, tuy không quảng cáo rầm rộ, những dự án có quy mô vài chục ha liên tục được giới thiệu với các sản phẩm đa dạng, từ biệt thự, liền kề hoàn chỉnh, cho đến đất nền.


Tại Lương Sơn, Hòa Bình, một dự án được phê duyệt từ chục năm trước song không triển khai do chủ đầu tư đánh giá thị trường xấu. Gần đây, chủ đầu tư này đã khởi động lại, rao bán giá 6,5 triệu đồng mỗi m2 cho lô đất nền nghỉ dưỡng diện tích từ 200 m2. Được quảng cáo với những tiện ích 5 sao, dự án hướng tới việc trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng sinh thái lớn, nhắm vào nhóm khách hàng ở Hà Nội, muốn tìm nơi hưởng thụ cuối tuần.


Một dự án nghỉ dưỡng vùng ven đang được triển khai xây dựng. Ảnh: K.H


Đi xa hơn, một dự án khác tại Kỳ Sơn, Hòa Bình cũng tung gần 60 lô đất nền biệt thự nghỉ dưỡng giá từ 4,5 triệu đồng mỗi m2. Với giá mỗi căn từ một tỷ đồng, chủ đầu tư quảng cáo có thể tăng lên 2,2 đến 2,8 tỷ đồng vào cuối năm nay khi các hạ tầng và tiện ích được hoàn thiện, trong khi đó, hiện dự án mới bắt đầu triển khai.


Bên cạnh những căn biệt thự, liền kề được hoàn thiện, các chủ đầu tư hiện nay bán cả dạng đất nền nghỉ dưỡng.


"Loại đất nền dễ thu hút nhà đầu tư hơn vì số tiền nộp ngay không nhiều, chỉ trên dưới một tỷ đồng đối với nền biệt thự từ 150 m2. Khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, họ sẽ được nhận sổ đỏ và chờ đến khi có tài chính mới xây dựng", anh Huy, môi giới bán dự án nghỉ dưỡng ở vùng ven Hà Nội cho hay.


Đa số ở các dự án nghỉ dưỡng vùng ven, với những căn hoàn thiện, chủ đầu tư đều cam kết sẽ thuê lại để khai thác du lịch, thậm chí thời hạn cam kết thuê lên tới 15 năm. Với phương án này, khách hàng ủy thác cho chủ đầu tư kinh doanh sau đó chia sẻ doanh thu.


"Mức lợi nhuận tối thiểu không thấp hơn 200 triệu mỗi năm. Chủ đầu tư sẽ ưu đãi thanh toán trước 5 năm tiền thuê, tương đương 770 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng. Người mua cũng được hưởng chính sách ưu đãi đêm nghỉ trong chuỗi hệ thống của chủ đầu tư", anh Huy quảng cáo. Với những người không cho chủ đầu tư thuê lại, có thể tự kinh doanh.


Không chỉ bán các sản phẩm nhà hoàn thiện hoặc đất nền nghỉ dưỡng có sổ đỏ vĩnh viễn, một số chủ đầu tư còn bán đất nền để làm vườn, trồng rau, trồng hoa, cắm trại... Những lô đất này có giá khoảng 400 triệu đồng, rộng 150-200 m2, nằm trong tổng thể các khu nghỉ dưỡng. Một số chủ đầu tư cam kết sẽ làm sổ đỏ cho khách hàng sau 6 tháng hoàn tất nghĩa vụ tài chính.


Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven đô xuất hiện trở lại dựa trên những đánh giá khả quan về tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng cuối tuần của người dân thủ đô.


Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Archi, lợi thế của du lịch nghỉ dưỡng ngoại ô là chi phí thấp. Ông tính toán, nếu thuê một căn hộ nghỉ dưỡng có 3 phòng ngủ, cộng các chi phí sinh hoạt, trung bình mỗi người sẽ tốn một triệu đồng mỗi ngày. Mức này phù hợp với khả năng chi trả của nhiều người dân trung lưu Hà Nội. Xu hướng này sẽ tác động đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven đô khiến nhu cầu đầu tư gia tăng.


Tuy nhiên, ông Lương Ngọc Khánh, Tổng giám đốc Công ty quản lý khách sạn H&K Hospitality lại có góc nhìn thận trọng hơn khi cho rằng, bức tranh du lịch nghỉ dưỡng ven đô về toàn cảnh vẫn tốt nhưng nhà đầu tư cũng cần nhìn ra thực tế là những ngày trong tuần các khu nghỉ dưỡng rất vắng khách. Hơn nữa, nhiều dự án có thiết kế, tiện ích chưa độc đáo và tạo được sự khác biệt thì sẽ khó thu hút được khách lưu trú.


Trong khi đó, anh Tuấn, nhà đầu tư đang sở hữu một số homestay ở vùng ven Hà Nội cho biết, một trong những yếu tố quan trọng nhất của những dự án nghỉ dưỡng vùng ven là cảnh quan, sự trong lành và những tiện ích. Do đó, nếu mua nhà trong một dự án lớn mà chủ đầu tư không triển khai các tiện ích, công trình bụi bặm, ngổn ngang thì nhà đầu tư có thể gặp rủi ro trong quá trình vận hành. Bởi vậy anh cho rằng các yếu tố này cần được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư.


Theo Nguyễn Hà

Hà Nội: Chung cư khu vực nào giá sẽ tăng?

Hà Nội: Chung cư khu vực nào giá sẽ tăng?

Khi quỹ đất phía Tây Hà Nội đã cạn, phía Nam hiện mật độ đã rất cao, phía Đông đang dần có những dự án lớn được khai thác thì nhà đầu tư đang nhìn lên khu phía Bắc và có tính toán đầu tư.


33.000 căn chung cư chào bán năm nay


Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2019 của CBRE – đơn vị chuyên nghiên cứu và tư vấn bất động sản cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận có 17.700 căn hộ mở bán mới. Trong đó, quý 2 có 6.400 căn mở bán; phân khúc trung cấp và bình dân chiếm lĩnh thị trường, chiếm khoảng 98% tổng nguồn cung mở bán mới trong quý. Còn phân khúc căn hộ cao cấp chỉ có 2 dự án mở bán mới, đều nằm ở khu vực quận Tây Hồ.


Theo dự báo của CBRE, từ nay đến cuối năm 2019, giá chung cư Hà Nội vẫn ở mức ổn định như những tháng đầu năm...


Cùng với đó, doanh số bán hàng tương đối khả quan với trên 40% nguồn cung mở bán mới được tiêu thụ trong quý 2. Cụ thể, có 6.900 căn bán được, tăng 17% so với cùng kì. Đáng chú ý, hoạt động mở bán tích cực và tiến độ xây dựng khả quan từ các dự án khu đô thị và dự án nhà ở riêng lẻ đã đóng góp vào doanh số bán hàng tích cực nửa năm 2019.


Về giá bán, giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp của quý 2 được CBRE ghi nhận ở mức 1.337 USD/m2, tăng 4% theo năm; nhưng nếu so sánh cùng một rổ các dự án theo năm thì mức giá sơ cấp chỉ tăng nhẹ 1%. Đáng chú ý, phân khúc cao cấp có mức giá trung bình lên tới 2.345 USD/m2 – mức giá cao nhất ở phân khúc này trong vòng 5 năm trở lại đây.


CBRE cũng dự báo, lượng mở bán mới trong năm 2019 dự kiến khoảng trên 33.000 căn hộ và phân khúc trung cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường, dự đoán chiếm khoảng 70-80% tổng nguồn cung mở bán mới. Điều này cho thấy, thị trường Hà Nội vẫn hướng đến phân khúc người mua để ở. Bên cạnh đó, các sản phẩm khu đô thị gần đây cũng thu hút một bộ phận nhà đầu tư nội địa.


Trong khi đó, do các quận nội thành đang trở nên đông đúc hơn, nên nguồn cung nhà ở dự kiến sẽ chuyển dịch ra xa dần bán kính 10 km, tính từ khu vực trung tâm Hà Nội.


Chung cư khu vực nào bán giá cao?


Trao đổi với PV Infonet về triển vọng thị trường bất động sản nói chung và thị trường căn hộ chung cư nói riêng từ nay đến cuối năm tại Hà Nội, bà Nguyễn Hoài An – Giám đốc CBRE Hà Nội cho hay, với thị trường căn hộ, yếu tố hạ tầng là một trong các yếu tố ảnh hưởng.


“Dự báo những tháng cuối năm 2019, giá chung cư vẫn ở mức ổn định như những tháng đầu năm. Tuy nhiên, có thể dự án ở vị trí đắc địa sẽ có mức giá chào bán tương đối cao bởi hiện không còn nhiều quỹ đất để thực hiện các dự án vị trí đó”, bà An đánh giá.


Trả lời câu hỏi của Infonet liên quan đến khu vực nào của Hà Nội sẽ hút nhà đầu tư thời gian tới? Bà An cho hay: 10 năm vừa qua, Hà Nội tập trung phát triển ở phía Tây và hiện đã phát triển rất nhanh; gần đây sự dịch chuyển đang hướng sang phía Nam và phần nào sang phía Đông của Hà Nội.


“Hiện đã bắt đầu nhìn thấy những khu vực khác trong bán kính 10km như phía Bắc sông Hồng – đây là khu vực kém phát triển hơn các khu vực khác của Hà Nội; nhưng do có vị trí kết nối gần với sân bay Nội Bài nên phía Bắc Hà Nội cũng là khu vực có tiềm năng về cả nhà ở và logistic…. Khi quỹ đất phía Tây đã cạn, phía Nam hiện mật độ đã rất cao, phía Đông đang dần có những dự án lớn được khai thác thì nhà đầu tư đang nhìn lên khu phía Bắc và có tính toán đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng khu vực phía Bắc Hà Nội trong vài năm tới cũng sẽ là vị trí sôi động với các dự án mới”, bà An nhận định thêm.


Liên quan đến những cơn “sốt đất” gần đây, bà An cho rằng, đây là đặc trưng của thị trường đang phát triển và thông tin chưa minh bạch. Gần đây hiện tượng này chỉ xảy ra cục bộ và diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Tương lai vẫn sẽ có những hiện tượng như vậy khi có những thông tin về hạ tầng mới được triển khai, hay dự án mới được thực hiện bởi những chủ đầu tư lớn.


"Đơn cử, tại Hà Nội một số dự án về hạ tầng vừa được thông báo như tuyến Metro số 3 nối từ ga Hà Nội đến Yên Sở hay cầu Vĩnh Tuy mới sẽ được triển khai xây dựng… cũng sẽ khiến các nhà đầu tư hào hứng ở những khu vực lân cận", bà An ví dụ.


Theo Minh Thư

Hà Nội xây 16 tòa nhà 10 tầng tại Khu đô thị Việt Hưng phục vụ giãn dân phố cổ

Hà Nội xây 16 tòa nhà 10 tầng tại Khu đô thị Việt Hưng phục vụ giãn dân phố cổ

Thực hiện Đề án giãn dân phố cổ tại quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội sẽ xây dựng 16 tòa nhà cao 10 tầng để phục vụ giãn dân phố cổ nhằm giảm mật độ xuống còn 500 người/ha. Dự án dự kiến vào quý IV/2019.


Hà Nội dự kiến giảm mật độ xuống còn 500 người/ha tại khu phố cổ


UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri về Đề án giãn dân phố cổ.


Theo đó, đến nay, UBND quận Hoàn Kiếm đang thực hiện giai đoạn 1 của Đề án, gồm các dự án đầu đến, xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên và đầu đi, di rời các hộ dân ra khỏi phố cổ.


Cùng với đó, đó UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt chấp thuận cơ chế đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ. Dự án xây dựng hạ tầng xã hội khu nhà ở giãn dân (nhà trẻ mẫu giáo) đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 5/2016.


Về dự án xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị Khu nhà ở giãn dân, hiện đã thi công xong hạng mục di chuyển Trạm biến áp N19 và đã bàn giao đưa vào sử dụng.


Các hạng mục còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán của dự án, đảm bảo đủ điều kiện triển khai thi công xây dựng đồng bộ và phù hợp với tiến độ thi công dự án xây dựng nhà ở giãn dân, dự kiến vào quý IV/2019.


Văn bản cho biết, hiện UBND Thành phố đã có chỉ đạo xây dựng bãi xe ngầm trên diện tích này; các ngành đang hướng dẫn UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm, dự kiến tổ chức đấu giá trong quý III/2019.


Bên cạnh đó, Thành phố đã quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ Bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng nhà ở giãn dân. Theo đó sẽ xây dựng 16 tòa nhà cao 10 tầng để phục vụ giãn dân phố cổ.


Thành phố giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch kiến trúc theo hướng tăng tầng cao, tăng diện tích tầng hầm, đảm bảo hiệu quả dự án.


“Hiện UBND quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thủ tục lựa chọn Nhà đầu tư (dự kiến trong Quý III/2019) và phối hợp với Nhà đầu tư được lựa chọn tiến hành các thủ tục hành chính khác để có thể triển khai khởi công dự án dự kiến vào quý IV/2019”, văn bản của UBND TP. Hà Nội nêu rõ.


Khu phố cổ Hà Nội có diện tích khoảng 81 ha nằm trên địa bàn 10 phường thuộc quận Hoàn Kiếm, với tổng số dân khoảng 66.600 người tương ứng với mật độ 823 người/ha. Hà Nội dự kiến giảm mật độ xuống còn 500 người/ha, tương ứng phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân với hơn 26.000 người dân.


Chủ trương giãn dân phố cổ được Hà Nội đặt ra từ 20 năm trước. Thành phố đã lên kế hoạch khởi công dự án từ năm 2002 với mục tiêu bước đầu di dời khoảng 7.000 dân tới khu đô thị Việt Hưng. Tuy nhiên, đến 2013 TP mới ban hành văn bản thực hiện chủ trương giãn dân phố cổ và số dân cần di dời gấp 10 lần mục tiêu ban đầu.


Tháng 1/2015, quận Hoàn Kiếm họp báo công bố sẽ khởi công khu nhà ở giãn dân và hoàn thành vào cuối năm 2017. Quận Hoàn Kiếm cũng lên kế hoạch di dời trong giai đoạn một của dự án với trên 500 hộ gồm: Người dân sống trong di tích (hơn 46 hộ); trong công sở (21 hộ); trường học (13 hộ).


Dự án giãn dân phố cổ được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo các di tích và công trình kiến trúc cổ có giá trị; phát triển đô thị bền vững; góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển trong đó có dịch vụ du lịch.


Theo Thanh Nga

CBRE: Phân khúc nhà gắn liền với đất tạo hiện tượng tại thị trường bất động sản Thủ đô

CBRE: Phân khúc nhà gắn liền với đất tạo hiện tượng tại thị trường bất động sản Thủ đô

CBRE vừa công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội quý II/2019 và 6 tháng đầu năm, trong đó phân khúc nhà ở gắn liền với đất được nhắc đến như một hiện tượng tại thị trường Hà Nội.


Thị trường Hà Nội có nửa đầu năm bùng nổ nguồn cung cả căn hộ và nhà liền thổ. Ảnh: Thành Nguyễn


Nhà liền thổ bung hàng


Ở phân khúc nhà ở gắn liền với đất, nửa đầu năm 2019 thị trường đón nhận 3.241 căn mở bán (chủ yếu trong quý I). Lượng mở bán này gao gấp hơn 1,5 lần tổng nguồn cung cả năm 2018.


Cùng với lượng mở bán tăng vọt, thanh khoản thị trường phân khúc này cũng rất tốt. Đã có 2.980 căn được bán trong 6 tháng, cao hơn 14% tổng số căn bán được trong năm 2018.


Giá biệt thự trung bình thị trường thứ cấp quý II/2019 đạt 4.075 USD/m2 (gồm VAT và chi phí xây dựng), tăng 3,9% so với quý I. Giá bán quay lại được mốc từ 4.000 USD/m2 nhờ vào việc tăng giá biệt thự tại các khu vực như Gia Lâm, Long Biên, Hà Đông. Đây là các khu vực được cải thiện nhiều về hạ tầng giao thông và các chủ đầu tư uy tín.


Khu phía Đông chiếm lĩnh nguồn cung mới, khi có tới 80% nguồn cung mới đến từ thị trường này. Về tổng thể, khu phía Tây vẫn chiếm ưu thế trong tổng nguồn cung phân khúc nhà ở gắn liền với đất.


Căn hộ mở bán kỷ lục


Theo CBRE, 6 tháng đầu năm, thị trường Thủ đô ghi nhận nguồn cung lớn, đạt 17.700 căn mở bán mới. Đây là một trong những nửa đầu năm có lượng mở bán kỷ lục. Trong đó, quý II chiếm 6.400 căn.


Điều đáng chú ý, phân khúc trung cấp và bình dân đột khởi, chiếm lĩnh hẳn thị trường với 98% tổng nguồn cung. Nguồn cung lớn, nhưng thanh khoản cũng rất khả qua Đã có trên 40% nguồn cung mới mở bán được têu thụ. Chỉ tính riêng quý II, đa có 6.900 căn được bán, tăng 17% theo năm.


Về giá bán, giá trung bình thị trường sơ cấp đạt 1.337 USD/m2, tăng 4% theo năm. Với phân khúc cao cấp, mức giá trung bình là 2.345 USD/m2, cao nhất trong 5 năm gần đây.CBRE dự báo, sẽ có tới 33.000 căn hộ được mở bán mới trong cả năm 2019, bằng cả giai đoạn từ 2016 – 2018.


Theo Thành Nguyễn

Savills: Phân khúc căn hộ để bán trầm lắng, biệt thự, nhà liền kề Hà Nội “lên ngôi“

Savills: Phân khúc căn hộ để bán trầm lắng, biệt thự, nhà liền kề Hà Nội “lên ngôi“

Savills Việt Nam vừa công bố báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Hà Nội quý II/2019 với một số nét chính đáng lưu tâm.


Quý II ghi nhận sự nổi lên mạnh mẽ của phân khúc biệt thự/liền kề. Ảnh: Thành Nguyễn.


Cụ thể, với phân khúc bán lẻ, khu vực ngoài trung tâm chiếm ưu thế với nhiều dự án mới. Tổng nguồn cung đạt khoảng 1,5 triệu m2, tăng lần lượt 7%, 14% theo quý và theo năm. Công suất thuê tăng lần lượt 1%, 0% theo quý và theo năm. Doanh thu bán lẻ tăng 14% theo năm. Nửa cuối năm 2019, thị trường sẽ có thêm khoảng 142.000 m2 nguồn cung.


Ở phân khúc văn phòng, tổng nguồn cung đạt khoảng 1,8 triệu m2, tăng lần lượt 2%, 9% theo quý và theo năm. Giá thuê cũng tăng lần lượt 1%, 3% theo quý và theo năm. Công suất thuê theo năm ổn định và tăng nhẹ, 1% theo quý.


Trong đó, hạng B là phân khúc chiếm ưu thế ở thị trường văn phòng và có mức tăng giá mạnh nhất trong 3 hạng. Phía Tây tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn, so với khu vực trung tâm và nội thành.


Phân khúc khách sạn là một điểm sáng mặc dù hiện đang là mùa thấp điểm. Nguồn cung hiện đạt khoảng 10.000 phòng, ổn định theo quý và giảm 1% theo năm.


Lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng cao 10,6%, đạt 3,3 triệu lượt khách đã làm cải thiện đáng kể hiệu suất cho thuê của các khách sạn. Công suất quý 2 đạt 73% (cao hơn hẳn so với TP.HCM 60%).


Giá thuê khách sạn tăng đều ở các hạng. Khách sạn 3 sao tăng 12%. Khách sạn 4 và 5 sao tăng 4%. Khách sạn 5 sao hoạt động đặc biệt tốt với giá thuê trung bình là 127 USD/phóng/đêm. Các khách sạn 5 sao khu phía Tây luôn đạt hiệu suất thuê trên 80%, có thời điểm đạt trên 90%.


Phân khúc căn hộ dịch vụ có giá thuê trung bình đạt 25 USD/m2/tháng, ổn định theo quý nhưng tăng 3% theo năm, công suất trung bình giảm lần lượt 2%, 5% theo quý và theo năm. 6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 950 căn.


Phân khúc căn hộ để bán đang ghi nhận sự trầm lắng nhất định. Nguồn cung mới được bổ sung thêm 6.600 căn, giảm lần lượt 32%, 33% theo quý và theo năm. Tổng số căn đã bán giảm 3% theo quý nhưng lại tăng mạnh 27% theo năm.


Trong đó, hạng B lĩnh xướng khi chiếm tới 71% nguồn cung, theo sau là hạng C với 28%. Savills dự báo sẽ có khoảng 30.000 căn hộ được mở bán trong 6 tháng cuối năm.


Trái ngược với sự trầm lắng của phân khúc căn hộ để bán, phân khúc biệt thự, nhà liền kề lại hoạt động rất tốt. Tổng nguồn cung toàn thị trường đạt trên 49.000 căn, tăng lần lượt 3%, 15% theo quý và theo năm.


Quý 2, thị trường có thêm 3.300 căn, tăng 9% theo quý và giảm 3% theo năm. Lượng giao dịch cũng tăng mạnh 82% theo năm, tỷ lệ hấp thụ đạt 64%.


Nhìn nhận về bức tranh thị trường, bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Savills Hà Nội nhận xét, các dự án bất động sản và hạ tầng lớn đang tác động nhiều đến cục diện đầu tư tại các khu vực của Hà Nội.


Ví dụ, dự án Lotte Mall Tây Hồ đã giúp gia tăng độ cao cấp cho khu vực, vì đây là dự án quy mô lớn với nhiều dịch vụ cao cấp. Tương tự, Aon Mall khi đi vào hoạt động cũng sẽ giúp gia tăng giá trị cho khu vực Hà Đông; Đường đua F1 dù mới được khởi công nhưng cũng đang cải thiện cho các dự án phía Tây thành phố; trong khi đó, dự án Thành phố thông minh hay cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ đóng góp đáng kể vào các khu vực phía Bắc và Nam Hà Nội.


Theo Thành Nguyễn

Hà Nội sắp có quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm

Hà Nội sắp có quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Công văn số 3106/UBND-KHĐT về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trong đó nêu rõ nhiệm vụ Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì xây dựng, trình nhiều đồ án quy hoạch quan trọng.


Hà Nội sắp có quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng


Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì xây dựng và trình tập thể UBND thành phố xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua Quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến trúc tại 4 quận nội đô (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng); Quy hoạch phân khu Ga Hà Nội và phụ cận; Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (Rl-5); Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6); Quy hoạch phân khu đô thị GN (A); Rà soát lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.


Bên cạnh đó, Thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc tập trung hoàn thành thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu đô thị gồm: H1-1 (A,B,C); H1-2; H1-3 và H1-4, các đồ án quy hoạch chi tiết trọng điểm và quy hoạch cải tạo (Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng lụa Vạn Phúc).


Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng, quy hoạch xây dựng lại các khu chung cư cũ (C86 Kim Mã Thượng, Mai Động, Thượng Đình (Thuốc lá Thăng Long), Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam; Thành Công, Trung Tự, Văn Chương, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Kim Liên, Khương Thượng, Thủy Lợi, Bách Khoa, Nam Đồng, Thanh Nhàn, Thành Công, Kim Giang, Vĩnh Hồ). Cùng với đó chủ trì hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện lập và hoàn thành trình phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.


Theo Thu Trang